Waterzuivering

 

In ons klimaat dienen we dringend anders te denken. Het beste water valt hier meer dan voldoende uit de lucht, terwijl het grondwater steeds meer zakt, en vervuild raakt. Toch gebruikt men steeds meer een grondwaterpomp, soms tot honderden meters diep. Dit is bijna altijd schadelijk voor de omgeving, en dikwijls perfect te vermijden.

 

De regenwaterzuivering
Gezuiverd regenwater kunt u niet alleen gebruiken om de tuin te besproeien, de auto te wassen, het huis schoon te maken, maar ook voor het toilet en zelfs de wasmachine. Door het hemelwater op te vangen, bespaart u honderden liters leidingwater per jaar. Hemelwater is bovendien zachter, waardoor u natuurlijke zepen kan gebruiken in plaats van detergenten, en een chemische ontharder in het wasmiddel overbodig wordt.

Je kan regenwater in een juist aangelegde plantenfilter laten vloeien, en het ondergronds in een geschikte watertank opslaan. Een kleine waterfilter met filterpatronen is nog nodig en de gemiddelde kwaliteit van het Vlaamse ‘leidingwater’ is ruim overtroffen. Bovendien kan je de metalen aanwezig in de waterleiding vermijden, maar ook de residu’s zoals stikstof, fosfaten, zware metalen, pcb’s, dioxinen en medicijnen.

Het regenwater wordt opgevangen via het dak, en wordt via de regenpijp rechtstreeks opgevangen in de plantenfilter. Dit is een grote plantenbak (bovengronds of in de grond) die gevuld wordt met verschillende lagen met verschillende dimensies lavastenen. Deze filter wordt vervolgens beplant met een rijke variëteit aan oeverplanten en kruiden. Vele soorten zijn helofyten: ze hebben holle wortels die zuurstof produceren, en bijgevolg een rijkdom aan nuttige bacteriën rond de wortels huisvesten. Vanuit deze plantenfilter stroomt het water verder naar de ondergrondse tank, of meerdere tanks. Het water kan van hieruit opgepompt worden voor gebruik.

 

De wadi, of bezinkingsbiotoop
De hoeveelheid hemelwater die niet kan insijpelen in de bodem is enorm! Massale hoeveelheden regenwater gaat rechtstreeks naar de riolering, en wordt via loodrechte ondergrondse betonnen pijpen en kanalen zo snel mogelijk afgevoerd naar de zee. Dit heeft enorme gevolgen. De grond verstikt onder de grote hoeveelheid kunstmatige verhardingen, en het niveau van het grondwater kan soms alarmerend laag zijn.

Geef het water terug aan de aarde. Hemelwater dat niet gebruikt wordt kan soms heel eenvoudig afgeleid worden naar een tijdelijke plas. Deze kan dan beplant worden met een vegetatie die de insijpeling in de bodem bevordert.

In sommige gevallen is het slechts nodig om kleine niveauwijzigingen te doen, waardoor het water langs een grotere oppervlakte in de bodem kan dringen.

Een wadi is een goede combinatie met een regenwaterzuivering. Bij extreme regenval of wanneer de opslagtank vol is, wordt het water teruggegeven aan de omgeving.

 

De afvalwaterzuivering
Een individuele afvalwaterzuivering of KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) is een onderhoudsarme, geurloze, duurzame en natuurlijke zuivering voor afvalwater. De capaciteit van de zuivering wordt uitgedrukt in I.E. of inwonersequivalent. Dat is dus het gemiddelde van het aantal mensen waarvan het afvalwater in de zuivering terecht komt. De zuivering kan dus heel klein gebouwd worden voor enkele personen, maar kan ook groter en uitgestrekter voor honderden mensen.

Het is een ondiep bekken, zorgvuldig bedekt met verschillende lagen poreuze minerale gesteenten. Geheel beplant met een combinatie van moerasplanten, vele ervan zijn helofyten, of planten met holle wortels die langs die wortels zuurstof produceren. Het eerste deel bestaat enkel uit riet, het tweede deel wordt beplant met een grote verscheidenheid aan planten. De keuze van de planten hangt grotendeels af van de specifieke situatie.

Als er sprake is van rioolwater, dan wordt de plantenfilter steeds gecombineerd met een voldoende ruime mechanische voorzuivering of septische tank (IBA – individuele behandeling afvalwater).

Eens de zuivering volgroeid is, krijg je een mooi-ogend geheel met robuuste planten. Dit kan zowel perfect inpassen in een natuurlijke omgeving. In een stedelijke omgeving brengt het juist een stuk robuuste natuur.

De zuivering wordt zo gedimensioneerd dat het effluent (het water dat door de zuivering is gevloeid) ruim zuiver genoeg is volgens de VLAREM-norm en dus terug in de natuur kan terechtkomen.

Dikwijls wordt een afvalwaterzuivering gecombineerd met een natuurlijke vijver of met een wadi (zie hierboven) of bezinkingsbiotoop. Zo krijg je een extra biotoop in je omgeving, die kansen biedt aan vele planten en dieren.